วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมตรวจประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ , สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเวียงแหง , องค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวงและเวียงแหง ออกตรวจติดตามงานโครงการตรวจประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น